Sök
Stäng denna sökruta.

Källsorteringstips till kontoret!

Vi vet alla att det är viktigt att ta hand om vår planet och minska vårt avfall. Genom att sortera vårt avfall på rätt sätt kan vi återvinna material och minska vår påverkan på miljön.

Först och främst, var säker på att du vet vad som ska sorteras var. Vi har alla sett symbolerna på våra sopkärl, men det kan vara förvirrande att försöka lista ut vad som hör hemma var. Ta en titt på din kommun eller stads hemsida för att hitta en detaljerad lista över vad som ska sorteras var. Du kan även ladda ner våra sorteringsguider längre ner.

Vi hjälper dig gärna med konsultation eller övriga frågor om praktisk källsortering, du hittar våra kontaktuppgifter här!

5 frågeställningar när ni planerar källsorteringen på kontoret

Hur många arbetar i lokalen?

Räcker det med en återvinningsmöbel eller krävs en hel station? Antalet medarbetare påverkar vilken sorts möbel och hur många som rekommenderas för er.

Vilken typ av avfall skapar arbetsplatsen?

Samlar ni in annat material än traditionellt kontorsavfall så bör ni ha detta i åtanke. Är det stora mängder, mer kartong än plast eller annat som påverkar vilken möbel ni bör välja? 

Vilken placering är bäst för lokalen?

En del företag kan ha sin återvinning i källaren eller någonstans avskilt. Detta underlättar inte själva sorteringen för de anställda, samt att det tar längre tid. Vi rekommenderar istället att ha källsortering nära arbetsplatsens kök eller pentry. Här samlas de anställda ofta och det är även i köksmiljöer som mycket avfall bildas.

Finns det en tydlig uppmärkning?

Det ska vara enkelt att veta vad man ska slänga var. Använd gärna färg och text på sopkärlen som underlättar sorteringen. Vi på Lundqvist Inredningar har tagit fram praktiska dekaler anpassade efter våra möbler. Utöver dekaler rekommenderas en tydlig sorteringsguide som förklarar vad som ska sorteras och var. Fäst guiden i närheten av kärlen eller ha den tillgänglig digitalt och underlätta för personalen. Se även våra sorteringsguider längre ner på sidan.

Hur är transporten upplagd?

Nu när allt är sorterat ska det fraktas vidare. Idag finns det flera renhållningsföretag som arbetar med miljövänlig frakt av källsortering. Ordna gärna hämtningen så att transportföretaget kan samköra fler fraktioner vid samma tillfälle, det minskar mängden eventuella utsläpp.

Återvinning, är det viktigt?

Enligt FN:s globala mål ska vi minska mängden avfall markant till år 2030.
Vi måste alltså bli ännu bättre på att återanvända vårt avfall. Många återvinner redan i hemmet men hur ser det ut på våra arbetsplatser där vi spenderar majoriteten av vår tid? Företag och offentliga lokaler producerar dagligen avfall som behöver tas om hand, och det är inte alltid soptunnorna är tydliga eller särskilt lockande.
Vi på Lundqvist Inredningar har tagit fram förvaringslösningar som gör återvinningen enklare och stiligare. Vår ambition är att få fler företag att bli bättre på att sortera sitt avfall. För idag vet vi, att återvinning och strävan efter en hållbar miljö, är viktigare än någonsin!

2 miljarder ton
avfall producerades världen över år 2016

Endast 38%
av Europas avfall återvinns årligen

År 2050
förväntas mängden sopor ha fördubblats i världen*

*Källa: Europaparlamentet

Vad händer med skräpet?

Matavfall

När lunchen är uppäten finns det ofta kvar matavfall. Detta sorteras i en matavfallspåse, hämtas upp av renhållningsarbetare och körs till en biogasanläggning.

Här sorteras material som kan ha hamnat med
matavfallet som inte ska vara där, exempelvis metall eller plast.

Efter det blandas matavfallet ihop till en sörja och förs till en rötkammare. Här bryts avfallet ner och kan användas på nytt igen som biogödsel eller biogas.

Kartong

Din matlåda kanske är gjord i kartong, den sorteras och hämtas upp för att köras till en återvinningsanläggning. Här grovsorteras kartongen och pressas ihop till stora balar för att kunna åka vidare till ett pappersbruk.

Här tvättas materialet och åker genom en maskin som separerar plast från pappersfiber.

Detta blir sen till en pappersmassa som torkas
och kan återanvändas till papper eller nya kartonger. Papper går att återvinna upp till 7 gånger!

Pant

Pant förekommer ofta på ett kontor. Företag som får drycken utkörd kan ibland få panten hämtad av samma företag. Den körs då till en återvinningsanläggning där burkar och flaskor sorteras var för sig.

Burkarna smälts ner och gjuts till nya burkar.
Flaskorna genomsöks så ingen metall råkar följa med. Sedan tvättas plasten och rivs till små bitar för att kunna återanvändas.

Av den färgade plasten kan man göra fleecetröjor medan den ofärgade plasten blir till
nya flaskor.

Sorteringsguider

Här hittar ni sorteringsguider att fästa ovanför er källsortering.
Vi har samlat de vanligaste materialen, men hör av dig om något saknas. 

pdf Brännbart
pdf Elektronik
pdf Glas
pdf Matavfall
pdf Metall
pdf Pappersförpackningar
pdf Plast
pdf Sekretess
pdf Tidningar

h

Dela inlägg

Fler inlägg