Sök
Stäng denna sökruta.

Projekt - KTH - Specialanpassade källsorteringsmoduler till KTH:s ruffiga miljöer

Lundqvist-Inredningar-2018-04-30-KTH-2

Lundqvist Inredningar fick i uppdrag att ta fram specialanpassade källsorteringsmoduler till KTH:s tuffa publika miljöer. Med hjälp av rätt materialval kunde Lundqvist Inredningar producera slitstarka och hållbara moduler som även är estetiskt tilltalande.

– Vi har tidigare stött på stora utmaningar med våra källsorteringsmöbler och ville därför förstärka och modifiera den traditionellt kontorsanpassade möbeln, säger Sara Eriksson, arkitekt SAR/MSA på KTH.

För KTH är det viktigt med såväl hållbarhet som gestaltning, men i en ruffig miljö som dagligen omges av tusentals studenter är det en utmaning att uppfylla dessa krav. Oförsiktighet är vanligt förekommande på offentliga områden och källsorteringsmöbler kan lätt se skräpiga ut, men Lundqvist Inredningar har tagit hänsyn till dessa utmaningar.

– Vi känner att de har lyckats ta fram en slutprodukt som både klarar av slitage och smälter in i en kulturhistorisk miljö med dess estetiskt tilltalande gestaltning, säger Sara.

Lundqvist Inredningar var de enda som vågade anta utmaningen i att förändra och förstärka möbeln. De har lagt mycket tid och möda på att hitta lösningar, och KTH är mycket nöjda med deras modiga insats.

– De har levt upp till våra höga krav på estetik och gestaltning. Förhoppningsvis kan möbeln fortsätta utvecklas så att den kommer i massproduktion och kan bli användbar för fler, tillägger hon.
Lundqvist Inredningar har varit till stor hjälp när det kommer till att hantera utmaningarna och de har simulerat att hållbarheten tas på allvar. Överlag upplever KTH att samarbetet med Lundqvist Inredningar har gått mycket bra och menar att de har kommit med de bästa lösningarna.

– Tillsammans med Lundqvist Inredningar har vi tagit fram prototyper och i samråd med dem kommit fram till en slutprodukt som vi är mycket nöjda med, avslutar Sara.

Om KTH

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.