Loft

Med sin enkla men självklara design smälter Loft lätt in i sin omgivning och passar i de flesta miljöer! Loft har inkast från två håll och kan därför placeras mitt i rummet eller korridoren och det gör det svårt att missa var man ska slänga sitt skräp. Enheten är öppningsbar för att underlätta byte av sopsäck. Kan kompletteras med fuktskyddsbotten och går även att få golvmonterad till tuffare miljöer som kräver detta, annars är ställfötter standard.

Pulverlackeras i valfri RAL-kulör, standard är vit. För fraktionsmärkning rekommenderar vi våra klisterdekaler med text och symbol, finns i vitt eller svart.

Design: Tim Alpen