Lundqvist
För generell kontakt använd info(at)lundqvistinredningar.se

Stockholm
Christian Gustafsson (VD) 08-623 98 00
christian.gustafsson(at)lundqvistinredningar.se
Cajsa Carlsson 08-623 98 00 073 917 26 02 cajsa.carlsson(at)lundqvistinredningar.se
Annica Ekegren 08-623 98 00 073 917 26 08 annica.ekegren(at)lundqvistinredningar.se
GÖTEBORG
Carina Bengtsson 031-86 36 50
073-917 26 05 carina.bengtsson(at)lundqvistinredningar.se

LUND
Alf Francke 040-10 39 60 073 917 26 03 alf.francke(at)lundqvistinredningar.se
OSLO
Carina Bengtsson 0047 22 67 63 60
carina.bengtsson(at)lundqvistinredningar.se
SV | NO | EN